Skip to content

Klaar voor de veldslag

De Peugeot DK 5 J is een legervoertuig van Peugeot dat is gebaseerd op het chassis en de motor van een 402. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had Frankrijk op het gebied van materieel nog een flink wat bij te sturen. Peugeot had de DMA al wel op de productieband maar het leger kan van het al geproduceerde volume niet profiteren. In allerijl werden 402’s omgebouwd tot levervoertuigen die manschappen konden vervoeren.

De DK 5 J wist zich weliswaar door soms moeilijk begaanbare terreinen te verplaatsen en genoot van alle voordelen die bij een relatief licht legervoertuig hoorden. Toch kon het onvoldoende een harde noot kraken tegen de Duitse bezetter.

In de laatste dagen speelden de DK 5 J’s nog een hoofdrol met het 11e bataljon van het Vreemdelingenlegioen op de slag bij de Yonne. ‘Elke chauffeur was heer en meester met zijn Peugeot en wist zich razendsnel te verplaatsen. Helaas kon het de situatie niet keren.’

Na de oorlog zijn verschillende DK 5 J’s nog in civiele dienst actief geweest.

 

 

Back To Top
Zoeken